Lễ Khai Trường Nhà Mẫu Dự Án The Infiniti Riviera Point

KÍNH MỜI QUÝ KHÁCH HÀNG TỚI THAM DỰ
Welcome valued customers
SỰ KIỆN KHAI TRƯƠNG NHÀ MẪU
The Sales Gallery And Show Unit Grand Opening Ceremony 
————o0o———–  
Thời Gian 9:00 Sáng / 20.10.2018 (THỨ 7)
Time 9:00 AM / 20 Oct 2018 (Saturday)
Địa Chỉ : Số 2, Nguyễn Văn Tưởng, Quận 7
Address: No 2, Nguyen Van Tuong St, District 7
Hotline : +84 9092 11066

Trả lời